فعالیت‌های اجرایی

ملی و بین‌المللی

هنر حرفه ای

سوابق و فعالیت‌های اجرایی و دانشگاهی وی در اینجا در قالب 5 قسمت به صورت: 1- مسئولیت‌های اجرایی، 2- همایش‌ها، 3- کارگاه‌های تربیت مدرس آموزش زبان فارسی، 4- دروس دانشگاهی تدریس شده و 5- راهنمایی پایان‌نامه (کارشناسی‌ارشد و دکتری) ارائه شده است.

طرح های ملی و بین المللی

1401- عضو شورای مشورتی کرسی زبان فارسی کالج بین الملل عضو شورای مشورتی کرسی زبان فارسی کالج بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران

۱۳۹۸-تاکنون - عضو کمیته‌ی بین‌المللعضو کمیته‌ی بین‌الملل دانشگاه و نماینده‌ی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مدیریت همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۷-تاکنون - عضو گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانیعضو گروه زبان‌شناسی و زبان‌های باستانی، شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

۱۳۹۷-تاکنون - عضو شورای آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانانعضو شورای آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۶-تاکنون - دبیر گروه تخصصی زبان‌شناسیدبیر گروه تخصصی زبان‌شناسی. شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۶-تاکنون - عضو هيات‌تحريريه‌عضو هيات‌تحريريه‌ی مجله‌ی زبان‌شناسی گویش‌های ایرانی، دانشگاه شیراز

۱۳۹۴-تاکنون - عضو گروه تخصصی زبان‌شناسیعضو گروه تخصصی زبان‌شناسی. شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲-تاکنون - عضو هيات‌تحريريه‌عضو هيات‌تحريريه‌ی پژوهش‌نامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. دانشگاه بین‌المللی امام خمینی

۱۳۹۱-تاکنون - عضو شورای پژوهشیعضو شورای پژوهشی پژوهشکده‌ی اعجاز قرآن دانشگاه شهيد بهشتي

۱۳۸۸-تاکنون - عضو هيات‌تحريريهعضو هيات‌تحريريه‌ی مجله‌ی هنكين، گروه بلوچي، دانشكده زبان و ادبيات، دانشگاه بلوچستان، كويته، پاكستان

۱۴۰۰- عضو شورای علمی گروه زبان‌شناسی شناختیعضو شورای علمی گروه زبان‌شناسی شناختی، انجمن زبان‌شناسی ایران

۱۳۹۹-۱۴۰۰ - عضو کارگروه آموزش مجازیعضو کارگروه آموزش مجازی، معاونت گسترش زبان و ادبیات فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور، مرکز همکاری‌های علمی بین‌المللی، وزارت علوم

۱۳۹۸- عضو کمیته‌ی علمیعضو کمیته‌ی علمی پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۷- دبیر علمیدبیر علمی دومین همایش ملی «استانداردسازی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان». مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان. دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۶- عضو کمیته‌ی علمیعضو کمیته‌ی علمی نخستین همایش ملی نشانه‌شناسی فرهنگ، هنر و ادبیات، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۵- دبیر علمیدبیر علمی نخستین همایش ملی «واکاوی منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان». گروه زبان‌شناسی. دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۶-۱۳۹۷ - عضو شورای پژوهشیعضو شورای پژوهشی پژوهشکده‌ی فضای مجازی دانشگاه شهيد بهشتي

۱۳۹۵-۱۳۹۹ - عضو کارگروه منابع درسی شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسیعضو کارگروه منابع درسی شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۵-۱۳۹۸ - عضو کارگروه آزمون استاندارد زبان فارسی (سامفا)عضو کارگروه آزمون استاندارد زبان فارسی (سامفا)، شورای علمی و برنامه‌ریزی گسترش زبان فارسی و ایران‌شناسی در دانشگاه‌ها و مراکز علمی خارج از کشور. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۴- عضو کمیته‌ی علمی عضو کمیته‌ی علمی سومین همایش ملی زبان‌شناسی و آموزش زبان فارسی. دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۳۹۳-۱۳۹۵ - عضو علی‌البدل هیات مدیره‌عضو علی‌البدل هیات مدیره‌ی انجمن علمی اعجاز قرآن ایران

۱۳۹۳- عضو کارگروه ویژه رشته زبان‌ها و ادبیات خارجیعضو کارگروه ویژه رشته زبان‌ها و ادبیات خارجی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۱۳۹۲-۱۳۹۹ - استاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگراستاد مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی دانشگاه شهید بهشتی

2013-2014 - Head of Steering Committee of “Iranian Open Course Ware”Head of Steering Committee of “Iranian Open Course Ware”, MSRT

۱۳۹۲-۱۳۹۶ - مدیر گروه زبان‌شناسیمدیر گروه زبان‌شناسی، دانشگاه شهيد بهشتي

۱۳۹۲-۱۳۹۳ - عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانیعضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، دانشگاه شهيد بهشتي

۱۳۹۰-۱۳۹۲ - معاون گروه زبان‌شناسیمعاون گروه زبان‌شناسی، دانشگاه شهيد بهشتي

۱۳۹۱-۱۳۹۳ - مدیر طرح مدیر طرح «استقرار نظام آموزش متن باز در کشور از طریق جلب مشارکت و سازماندهی جامعه اعضای هیات‌علمی دانشگاه‌های کشور به تولید محتوای الکترونیکی آموزش رایج فعلی و ارائه آن به مخاطب عام در داخل و خارج کشور از طریق فضای سایبری اینترنت». مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. مجری طرح: دکتر رضا روستاآزاد. مدیر طرح: دکتر مهین‌ناز میردهقان

۱۳۸۵-۱۳۹۲ - مدير پروژه مشترکمدير پروژه مشترك دانشگاه شهيد بهشتي و موسسه فناوري ام.آي.تي (MIT)

۱۳۸۶-۱۳۸۸ - معاون پژوهشی دوره‌های آموزش الکترونیکیمعاون پژوهشی دوره‌های آموزش الکترونیکی، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۶-۱۳۸۸ - نماينده معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطاتنماينده معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات در شوراي پژوهشي، دانشگاه شهيد بهشتي

۱۳۸۶-۱۳۸۸ - عضو شوراي تخصصي کتاب ادبياتعضو شوراي تخصصي کتاب ادبيات، سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران

۱۳۸۶- "دبیر اجرایی "اولین کارگاه تخصصی زبان‌شناسی صورتگرا و نقش‏گرادبیر اجرایی "اولین کارگاه تخصصی زبان‌شناسی صورتگرا و نقش‏گرا"، دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۸۸- دبیر همایش کنسرسیوم دانشگاه‌های ایراندبیر همایش کنسرسیوم دانشگاه‌های ایران در پروژه MIT (IR OCW) دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۴-تاکنون - عضو گروه تخصصی زبان‌شناسیعضو گروه تخصصی زبان‌شناسی. شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی و شورای گسترش آموزش عالی. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

همایش ها

2003- 2nd UWO Conference on Applied LinguisticsM Mirdehghan Farashah (2003), "A Contrastive Project among Persian and Urdu Languages", Paper presented at the 2nd UWO Conference on Applied Linguistics (June 6-7), University of Western Ontario, Canada.

2012- The 10th International TELLSI ConferenceM. Mirdehghan Farashah, "The pilot SBU-MIT OCW project and its effects on blended learning system", 2012.

2010- 1st national conference on language discourse and pragmatics, Ahwaz, IranM. Mirdehghan Farashah, F. Nasiri khansari, "Iltifat Grammatical person shift and cohesion in the holy Quran", In 1st national conference on language discourse and pragmatics, Ahwaz, Iran, 20-22 January, 2010.

2006- 7th International Symposium on Applied Linguistics and Language TeachingM. Mirdehghan Farashah, "A Contrastive Approach to the Teaching of Persian and Urdu Languages", In 7th International Symposium on Applied Linguistics and Language Teaching 2006. Beijing University, China

2005- SECOL 72 Conference, University of North Carolina, USAM. Mirdehghan Farashah, "DCM in Hindi/Urdu Pashto and Balochi languages within OT-LFG", In SECOL 72 Conference, University of North Carolina, USA, January 23, 2005.

2005- 3rd International Conference on Balochi Studies, Plurality in Balochistan, Uppsala UniversityM. Mirdehghan Farashah, "Split-Ergative Morphology in Hindi/Urdu Pashto and Balochi languages", In 3rd International Conference on Balochi Studies, Plurality in Balochistan, Uppsala University, Sweden, 18-21 August, 2005.

2004- Pionier Colloquium Pionier Project Case Cross-linguistically, Linguistic DepartmentM. Mirdehghan Farashah, "Split-Ergativity in Hindi/Urdu Pashto and Balochi languages within OT-LFG framework", In Pionier Colloquium Pionier Project Case Cross-linguistically, Linguistic Department, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands, December 2004.

2004- Colloquium of Department of LinguisticsM. Mirdehghan Farashah, "Split-Ergativity in Hindi/Urdu Pashto and Balochi languages", In Colloquium of Department of Linguistics, 2004.

2003- 2nd UWO Conference on Applied Linguistics, University of Western Ontario, CanadaM. Mirdehghan Farashah, "A Contrastive Project among Persian and Urdu Languages", In 2nd UWO Conference on Applied Linguistics, University of Western Ontario, Canada, June 7th, 2003.

"Contrastive Analysis Teaching Persian to Urdu Speakers"M. Mirdehghan Farashah, "Contrastive Analysis Teaching Persian to Urdu Speakers".

"Optimality theory a unified analysis of the interaction of split systems"M. Mirdehghan Farashah, "Optimality theory a unified analysis of the interaction of split systems".

۱۳۹۶- نخستين همايش نشانه‌شناسي فرهنگ، هنر و ادبياتم. ميردهقان فراشاه، ح. آقايي، "تحليلي ميان‌فرهنگي بر تعامل متن و ‌زبان‌آموز از منظر نشانه‌شناسي فرهنگي مكتب تارتو: بررسي مقابله‌اي مجموعه‌ی آموزشي فارسي بياموزيم با مجموعه‌ی آموزشي فوركورنرز"، نخستين همايش نشانه‌شناسي فرهنگ، هنر و ادبيات، ۱۳۹۶.

۱۳۹۶- دومين همايش ملي زبان‌شناسي نقش‌گرام. ميردهقان فراشاه، م. پوران، ف. حسيني تشنيزي، "بررسي ساخت مجهول در زبان كردي فيلي (رويكردي رده‌شناختي در الگوي مجهول)"، دومين همايش ملي زبان‌شناسي نقش‌گرا، ۱۳۹۶.

۱۳۹۶- نخستين همايش دوسالانه‌ی فرهنگ و زبان‌هاي باستانيم. ميردهقان فراشاه، م. پوران، ف. عباسيان، "بررسي قرابت زبان كردي (ايلامي) با زبان‌هاي باستاني"، نخستين همايش دوسالانه‌ی فرهنگ و زبان‌هاي باستاني، ۱۳۹۶.

۱۳۹۵- نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانانز. اسدي، م. ميردهقان فراشاه، ا. وكيلي‌فرد، "تاثير استفاده از اپليكيشن شبكه‌هاي اجتماعي تلفن همراه در آموزش واژگان فارسي به غيرفارسي‌زبانان"، نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان، ۱۳۹۵.

۱۳۹۵- نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانانم. ميردهقان فراشاه، ا. وكيلي فرد، ز. حاجي باقري، س. كريم زاده، "تهيه و تدوين درسنامه جامع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان بر مبناي چارچوب مرجع آموزش زبان فارسي در سطوح پايه و پيشرفته"، نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان، ۱۳۹۵.

۱۳۹۵- نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان ميردهقان فراشاه، ح. آقايي، "آسيب‌شناسي آموزش را در كتاب دستور كاربردي بر مبناي رويكرد نحوي-كلامي دبيرمقدم"، نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان، ۱۳۹۵.

۱۳۹۵- نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانانم. ميردهقان فراشاه، ز. مرعشي، "ارتباط ميان بسامد فرانقش‌هاي نظام گذرايي و موضوع متون تحليلي بر كتاب خواندن و درك مطلب (جعفري و نوابي، ۱۳۹۳)" نخستين همايش ملي واكاوي منابع آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان، ۱۳۹۵.

۱۳۹۴- سومين كنفرانس بين‌المللي پژوهش‌هاي كاربردي در مطالعات زبانع. رستم پور، م. ميردهقان فراشاه، "تحليل سلسله مراتب نشانداري در مقوله‌هاي زبان فارسي گفتاري" سومين كنفرانس بين‌المللي پژوهش‌هاي كاربردي در مطالعات زبان، تهران، ایران، ۱۳۹۴.

۱۳۹۴- سومین سمینار بین المللی تبادل فرهنگی بین هند، ایران، ترکیه، افغانستان و آسیای مرکزیم. ميردهقان فراشاه، ج. رودسرابي، "ويژگي‌هاي دستوري و واژگاني نهاد در كليله و دمنه"، سومین سمینار بین المللی «تبادل فرهنگی بین هند، ایران، ترکیه، افغانستان و آسیای مرکزی با مشارکت علما، صوفیان و شاعران»، هند،‌۱۳۹۴.

۱۳۹۴- سومين همايش ملي زبان‌شناسي و آموزش زبان فارسي چشم انداز پژوهش‌هاي زباني در قرآنم. ميردهقان فراشاه، م. رشيدي الاشتي، س. كريم زاده، "سبك‌هاي يادگيري و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه مقايسه دروس (زبان فارسي) و (زبان خارجي) در شهرستان مياندورود" سومين همايش ملي زبان‌شناسي و آموزش زبان فارسي چشم انداز پژوهش‌هاي زباني در قرآن، ۱۳۹۴.

۱۳۹۴- نخستين همايش زبان‌شناسي نقشگرام. ميردهقان فراشاه، ع. طالبي انوري، "ساخت‌هاي سببي زبان فارسي در چارچوب دستور نقش و ارچاع" نخستين همايش زبان‌شناسي نقشگرا، ۱۳۹۴.

۱۳۹۴- همايش بين‌المللي ميراث زبانيم. ميردهقان فراشاه، ف. مهدوي چقابلكي، "بررسي رده‌شناسي ترتيب واژگاني در گويش كردي كرمانشاهي و گويش كردي ايلامي" همايش بين‌المللي ميراث زباني، ۱۳۹۴.

۱۳۹۴- همايش بين‌المللي ميراث زبانيم. ميردهقان فراشاه، ف. مهدوي، "بررسي رده‌شناسي ترتيب واژگاني در گويش كردي" همايش بين‌المللي ميراث زباني، ۱۳۹۴.

۱۳۹۳- نخستين همايش آموزش زبان و ادبيات فارسيم. ميردهقان فراشاه، ف. باقري، س. ساعدي، "تحليل كتاب دوره‌ي عمومي زبان فارسي سطح مقدماتي بر مبناي پيوستار برنامه‌ي درسي" نخستين همايش آموزش زبان و ادبيات فارسي، انجمن علمي زبان و ادب فارسي، ۱۳۹۳.

۱۳۹۳- نهمين همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسيم. ميردهقان فراشاه، ر. صديقي، "ابن سينا طلايه‌دار آواشناسي نوين" نهمين همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، ۱۳۹۳.

۱۳۹۳- سومين همايش ملي زبان‌شناسي رايانشيم. ميردهقان فراشاه، غ. مبيني، "تحليل پيكره بنياد واژگان هم معني سياسي از منظر باهم‌ايي آماري" سومين همايش ملي زبان‌شناسي رايانشي، ۱۳۹۳.

۱۳۹۲- دومين همايش ملي اعجاز قرآن‌كريمم. ميردهقان فراشاه، ر. رحماني‌پور، "تحليل گفتمان قدرت در قرآن‌كريم" دومين همايش ملي اعجاز قرآن‌كريم، ۱۳۹۲.

۱۳۹۲- دوازدهمين همايش گفتار درماني ايرانم. ميردهقان فراشاه، س. اردشيري باوندپور، ر. اردشيري، ح. عشايري، "قوانين ساده و رفتارهاي پيچيده در نوشكل‌گيري اندام‌هاي توليد گفتار الگوهاي آوايي و يكسو شدگي" دوازدهمين همايش گفتار درماني ايران، ۱۳۹۲.

۱۳۹۲- دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسيس. اردشيري باوندپور، م. ميردهقان فراشاه، "تاثير زبان مادري در شكل‌گيري فك و دهان و خصوصيات ظاهري افراد تحليلي موردي در زبان‌هاي فارسي و تركي، برپايه‌ي نظريه‌ي نورون‌هاي آيينه‌اي" دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي، ۱۳۹۲.

۱۳۹۲- همايش بين‌المللي مطالعات تاريخ ايران دوره‌ی صفويس. شوكتي مقرب، م. ميردهقان فراشاه، "تصويرسازي سفرنامه‌هاي عصر صفوي از مقام سلطنت و كيفيت ارتباط وي با جامعه" همايش بين‌المللي مطالعات تاريخ ايران دوره‌ی صفوي، ۱۳۹۲.

۲۰۱۳- دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسيم. ميردهقان فراشاه، ر. ملائي، "مدل پيوندگرايي و كاركرد مغز انسان نسبت به زبان نگرشي عصب‌شناختي" دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي، ۱۳۹۲.

۱۳۹۲- دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسيم. ميردهقان فراشاه، س. اردشيري باوندپور، "نوشكل‌گيري حفره دهان براساس الگوهاي آوايي زبان مادري" دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي، ۱۳۹۲.

۱۳۹۲- دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسيم. ميردهقان فراشاه، س. عابديني، "تحليلي بر استعاره از ديدگاه زبان‌شناسي شناختي در متون تجاري كتاب فرهنگ مديريت كسب و كار" دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي، ۱۳۹۲.

۱۳۹۲- نخستين همايش ملي بررسي واژه‌بست‌ها در زبان‌هاي ايرانيم. ميردهقان فراشاه، غ. مبيني، "بررسي نقش واژه‌بست‌ها در نظام مطابقه و حالت گويش كردي سوراني (منطقه ديواندره)" نخستين همايش ملي بررسي واژه‌بست‌ها در زبان‌هاي ايراني، ۱۳۹۲.

۱۳۹۲- نخستين همايش ملي بررسي واژه‌بست‌ها در زبان‌هاي ايرانيم. ميردهقان فراشاه، ف. حيدري، م. موذن نواده، "تحليلي بر واژه بست‌هاي ضميري در گويش لكي نورآبادي" نخستين همايش ملي بررسي واژه‌بست‌ها در زبان‌هاي ايراني، ۱۳۹۲.

۱۳۹۱- همايش ملي زبان و زبان‌شناسيم. ميردهقان فراشاه، ا. نوسوباليوا، "وام‌واژه‌هاي فارسي در زبان قرقيزي" همايش ملي زبان و زبان‌شناسي، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش زبان‌شناسي ايرانم. ميردهقان فراشاه، م. عطاء، "مادي؛ زبان، گويش يا لهجه" همايش زبان‌شناسي ايران، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش زبان‌شناسي ايرانم. ميردهقان فراشاه، م. عطاء، "مادي؛ زبان، گويش يا لهجه" همايش زبان‌شناسي ايران، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش ملي زبان و مفاهيم علوم اجتماعيم. ميردهقان فراشاه، ح. آقائي جشوقاني، "از ترجمه‌ي گفتمان تا گفتمان ترجمه" همايش ملي زبان و مفاهيم علوم اجتماعي، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش اعجاز قرآن، انجمن ايران قرآن اعجاز علميم. ميردهقان فراشاه، ح. بازوبندي، "اعجاز كلامي قرآن‌كريم در باب نظام عناصر ارجاعي تحليلي زبان‌شناختي بر پايه نظريه‌هاي نوين زباني (نظريه‌هاي مركزيت و بهينگي)" همايش اعجاز قرآن، انجمن ايران قرآن اعجاز علمي، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش ملي پژوهش‌هاي ادبيم. ميردهقان فراشاه، س. تقديمي، ن. حسيني كارگر، "باهم‌آيي واژگان در تركيبات عطفي و لزوم آموزش آن به ‌زبان‌آموزان غيرفارسي‌زبان" همايش ملي پژوهش‌هاي ادبي، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش ملي زبان و مفاهيم علوم اجتماعيم. ميردهقان فراشاه، ف. شكوهي، "باهم‌آيي‌هاي واژگاني در آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان" همايش ملي زبان و مفاهيم علوم اجتماعي، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش ملي پژوهش‌هاي ادبيم. ميردهقان فراشاه، ف. كيانفر، "آموزش اصطلاحات زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان راهبردهاي آموزشي در طراحي دروس" همايش ملي پژوهش‌هاي ادبي، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- زبان‌ها و گويش‌هاي ايراني (گذشته و حال)م. ميردهقان فراشاه، م. اورنگ، ف. علي رمائي، "تكواژهاي تصريفي گويش هورامي" زبان‌ها و گويش‌هاي ايراني (گذشته و حال)، ۱۳۹۱.

۱۳۹۱- همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسيم. ميردهقان فراشاه، م. مظاهري، "بررسي عوامل انسجامي در كتاب زبان انگلسيي اول دبيرستان" همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، ۱۳۹۱.

۱۳۹۰- همايس ملي زبان و زبان‌شناسيك. زاهدي، م. ميردهقان فراشاه، ا. ميرزايي، "تحليلي بر جوك‌هاي قوميتي شهرستان شوشتر بر مبناي نظريه لطيفه‌هاي قوميتي ديويس (2002)" همايس ملي زبان و زبان‌شناسي، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسيم. ميردهقان فراشاه، ا. جورقاني، "آموزش تلفيقي زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان رويكردي نوين در ارائه محيط آموزشي برتر (بر مبناي رويكرد آموزش همزمان مهارت‌ها)" مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسي، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- همايش بين‌المللي گسترش زبان و ادبيات فارسي چشم انداز، راهكار‌ها و موانعم. ميردهقان فراشاه، پ. اكبرشاه، "آموزش فرهنگ و زبان فارسي به پزشكان غيرفارسي‌زبان" همايش بين‌المللي گسترش زبان و ادبيات فارسي چشم انداز، راهكار‌ها و موانع، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- همايش بين‌المللي گسترش زبان و ادبيات فارسي چشم انداز، راهكار‌ها و موانعم. ميردهقان فراشاه، ف. كيانفر، "آموزش اصطلاحات زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان راهبردهايي آموزشي در طراحي دروس" همايش بين‌المللي گسترش زبان و ادبيات فارسي چشم انداز، راهكار‌ها و موانع، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسيم. ميردهقان فراشاه، م. زندي، "چارچوب معيار آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان انسجام و شفافيت اهداف، سطوح تدريس و سنجش" مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسي، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- چالش‌ها و ضرورت‌هاي توجه به فرهنگ در كيفيت آموزش زبان‌هاي خارجيم. ميردهقان فراشاه، پ. اكبرشاه، "آموزش زبان فارسي به پزشكان غير فارسي زبان در سطح پيشرفته تواماني آموزش زباني و فرهنگي" چالش‌ها و ضرورت‌هاي توجه به فرهنگ در كيفيت آموزش زبان‌هاي خارجي، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسيم. ميردهقان فراشاه، ر. حسيني، "تحليلي بر تفاوت‌هاي آوايي در گويش‌هاي مازندراني و گرگاني نسبت به فارسي معيار" همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسيم. ميردهقان فراشاه، ع. محمدي، "تحليلي تقابلي از گويش گرگاني و زبان فارسي معيار (با تاكيد بر نكات افتراق)" همايش بين‌المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي، ۱۰ و ۱۱ آبان،دانشگاه تربیت معلم سبزوار،‌ایران، ۱۳۹۰.

۱۳۹۰- همايش بررسي سير تحول ادبيات بوميم. ميردهقان فراشاه، م. نوري، "توصيف واكه‌هاي گويش لكي نورآبادي در قياس با زبان فارسي" همايش بررسي سير تحول ادبيات بومي، ۱۳۹۰.

۱۳۸۹- سمینار اقبال و اتحاد دنیای اسلام، گروه زبان و ادبیات اردوم. ميردهقان فراشاه، "اقبال لاهوری و آسیانه میانه" سمینار اقبال و اتحاد دنیای اسلام، گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، ۱۳۸۹.

۱۳۸۸- چكيده مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهدآ. فارسي، ك. زاهدي، م. ميردهقان فراشاه، ز. صالحي حسن آبادي، "پرورش مهارت خواندن در آمورش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان" چكيده مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۸۸.

۱۳۸۸- چكيده مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهدم. ميردهقان فراشاه، ك. زاهدي، ف. نصيري خوانساري، "التفات و انسجام در قرآن‌مجيد بر مبناي رويكردي تلفيقي در تحليل گفتمان" چكيده مقالات اولين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبان‌شناسي دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۸۸.

۱۳۸۷- سومين هم‌انديشي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتيم. ميردهقان فراشاه، "پروژه مشترك دانشگاه شهيد بهشتي و موسسه فن‌آوري MIT مدلي براي توسعه همكاري‌هاي داخلي و بين‌المللی با طراحي IR-OCW" سومين هم‌انديشي پژوهشگران دانشگاه شهيد بهشتي، ۱۳۸۷.

۱۳۸۷- نخستين همايش بين‌المللي زبان‌ها و گويش‌هاي ايرانم. ميردهقان فراشاه، م. نوري، "توصيف ساختار فعل در گويش لكي نورآبادي" نخستين همايش بين‌المللي زبان‌ها و گويش‌هاي ايران، به میزبانی دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه اوپسالا، زاهدان، ایران، ۱۳۸۷.

۱۳۸۷- مجموعه‌مقالات سمينار آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانانم. ميردهقان فراشاه، ن. حسيني كارگر، "آموزش نحو زبان فارسي به اردو زبانان" مجموعه‌مقالات سمينار آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان، تهران، ایران، ۱۳۸۷.

۱۳۸۴- نخستين همايش انجمن زبان‌شناسي ايرانم. ميردهقان فراشاه، "ساخت كنايي دوجزئي در زبان‌هاي هندي/اردو، پشتو و بلوچي" نخستين همايش انجمن زبان‌شناسي ايران، ۱۳۸۴.

۱۳۸۲- چهارمين مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسيم. ميردهقان فراشاه، "مركز پژوهشي زبان‌هاي آسيايي، طرحي نوين در تعامل زبان و ادبيات فارسي و ديگر فرهنگ‌ها" چهارمين مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تهران، ایران، ۲۸ و ۳۰ مهر، ۱۳۸۲.

۱۳۸۱- نخستين همايش ملي ايران‌شناسيم. ميردهقان فراشاه، "ايران‌شناسي، زبان‌شناسي و آموزش زبان فارسي" نخستين همايش ملي ايران‌شناسي، ایران، ۱۳۸۱.

۱۳۸۰- نخستين گردهمايي پژوهش‌هاي زبان و ادبيات فارسيم. ميردهقان فراشاه، "آموزش زبان فارسي با رهنمود زبان‌شناسي" نخستين گردهمايي پژوهش‌هاي زبان و ادبيات فارسي، تهران، ایران، ۱۳۸۰.

۱۳۸۰- جشنواره هفته فرهنگ، هنر و فعاليت‌هاي اجتماعي دانشجويان دانشگاه‌هاي شمال شرق كشورم. ميردهقان فراشاه، "زبان‌شناسي در آيينه گفتگوي تمدن‌ها" جشنواره هفته فرهنگ، هنر و فعاليت‌هاي اجتماعي دانشجويان دانشگاه‌هاي شمال شرق كشور، ۱۳۸۰.

۱۳۸۰- سومين مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسيم. ميردهقان فراشاه، "زبان‌شناسي مقابله‌اي، راهكردي اساسي در ‌زبان‌آموزي" سومين مجمع بين‌المللي استادان زبان و ادبيات فارسي، شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایران، ۱۳۸۰.

۱۳۷۹- پنجمين كنفرانس زبان‌شناسيم. ميردهقان فراشاه، "فعل مركب اضافه‌اي" پنجمين كنفرانس زبان‌شناسي، ۱۳۷۹.

۱۳۷۸- نخستين همايش بررسي روش‌هاي نوين آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانانم. ميردهقان فراشاه، "بررسي تقابلي زبان‌هاي فارسي و اردو با هدف آموزش" نخستين همايش بررسي روش‌هاي نوين آموزش زبان فارسي به غيرفارسي‌زبانان، تهران: شورای گسترش زبان فارسی، ۱۳۷۸.

2020- Panel of “Social and pedagogical aspects of teaching Persian to speakers of other languages”.M Mirdehghan Farashah, “Teaching Persian varieties and dialects”. Paper presented in the panel of “Social and pedagogical aspects of teaching Persian to speakers of other languages”. Institute of Islamic studies, McGill University, 30th October, Canada, 2020

2020- Teaching Persian varieties and dialectsM Mirdehghan Farashah, “Teaching Persian varieties and dialects”. Paper presented in the panel of “Social and pedagogical aspects of teaching Persian to speakers of other languages”. Institute of Islamic studies, McGill University, 30th October, Canada, 2020

2008- 1st International Conference on Languages and Dialects in Iran, Sistan Baluchestan & UppsalaUnM Mirdehghan Farashah, M. Nuri. "Structure of Verb in the Laki Nurabadi Dialect", 1st International Conference on Languages and Dialects in Iran, held on 28-31 October, hosted by University of Sistan and Baluchestan & University of Uppsala, 28-31 October, 2008, , Zahedan, Iran.

2016- The 3rd International Conference on Applied Research in Language Studies. Tehran. IranM Mirdehghan Farashah, A. Rostampour, "A Markedness Hierarchy Analysis in Spoken Persian Language", The 3rd International Conference on Applied Research in Language Studies. January 28, 2016, Tehran. Iran

1389- سمینار اقبال و اتحاد دنیای اسلام، گروه زبان و ادبیات اردو، دانشگاه تهرانم. ميردهقان فراشاه، "اقبال لاهوری و آسیانه میانه" سمینار اقبال و اتحاد دنیای اسلام، گروه زبان و ادبیات اردو دانشکده زبان‌ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، 1389.

1391- The 10th International TELLSI Conference. Shahid Beheshti University. IranM Mirdehghan Farashah, "The pilot SBU-MIT OCW project and its effects on blended learning system", The 10th International TELLSI Conference. 25-28 Mehr, 1391 Shahid Beheshti University. Iran

2010- 1st National Conference on language, Discourse and Pragmatics, Ahvaz, IranM. Mirdehghan Farashah, F. Nasiri khansari, "Iltifat Grammatical person shift and cohesion in the holy Quran", In 1st National Conference on language, Discourse and Pragmatics, Ahvaz, Iran, 20-22 January, 2010.

2004- Linguistic Department, Radboud University, Nijmegen, the NetherlandsM. Mirdehghan Farashah, "Split-Ergativity in Hindi/Urdu Pashto and Balochi languages within OT-LFG framework", In Pionier Colloquium Pionier Project Case Cross-linguistically, Linguistic Department, Radboud University, Nijmegen, the Netherlands, December 2004

2005- SECOL 72-Southeasern Conference on Linguistics, University of North Carolina, USAM. Mirdehghan Farashah, "DCM in Hindi/Urdu Pashto and Balochi languages within OT-LFG", In SECOL 72 Conference, January 23, 2005. University of North Carolina, USA

2005- 3rd International Conference on Balochi Studies, Uppsala University, SwedenM. Mirdehghan Farashah, "Split-Ergative Morphology in Hindi/Urdu Pashto and Balochi languages", In 3rd International Conference on Balochi Studies, Plurality in Balochistan, 18-21 August, 2005. Uppsala University, Sweden.

2003- Second UWO Conference on Applied Linguistics, Ontario, CanadaM. Mirdehghan Farashah, "A Contrastive Project among Persian and Urdu Languages", In Second UWO Conference on Applied Linguistics, June 7th, 2003.

2018- Department of Linguistics, Deccan College, Poona, IndiaM. Mirdehghan Farashah, Department of Linguistics, A Comparative Writing System Analysis in Persian, Deccan College, Postgraduate and Research Institute, on 22 August 2018, Poona, India

2020- Institute of Islamic studies, McGill University, Canada,.

کارگاه های تربیت مدرس آموزش زبان فارسی

1401- دوره استادپروری زبان فارسی، معاونت بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی.

1401-دوره صدای معلم: با تمرکز بر رشد حرفه‌ای معلم، مسائل کلیدی در آزفا، دانشگاه چمران/دانشگاه‌لیدن.

1394- دوره دانش‌افزایی زبان و ادب فارسی: آموزش فارسي در چارچوب فراگير معيار، دانشگاه قزوین .

1395- چارچوب مرجع و بومی‌سازی آن برای در طراحی محتوای آزفا، دانشگاه شهید بهشتی.

1397- دوره‌ی تربیت مدرسین آزفا: آموزش واژه و خواندن، بنیاد سعدی.

1400- دوره آموزش مدرسین مدارس، مهارت گوش کردن،معاونت آموزش ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش.

1397- دوره آموزشی تربیت مدرس زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان: آموزش مهارت خواندن، مرکز زبان تهران.

1399- دوره آموزش مدرسین مدارس، مهارت گوش کردن،معاونت آموزش ابتدایی، وزارت آموزش و پرورش.

1399- مدرسه زمستانه تربیت مدرسین آزفا: راهکارهایی برای تدوین مواد‌آموزشی، دانشگاه تهران.

تدریس

درس کارشناسی‌ارشد آزفااصول و نظريه‌هاي آموزش زبان خارجي 2

درس کارشناسی‌ارشد آزفاتهیه و تدوین مواد درسی 2

درس دکتری آزفامباحث نوين در آموزش مهارت‌هاي زبان فارسي

درس دکتری آزفابررسي و نقد منابع آموزشي زبان فارسي براي غيرفارسي‌زبانان

درس دکتری آزفابررسي و نقد اصول و نظريه‌هاي يادگيري و آموزش زبان دوم/خارجي

درس دکتری زبان‌شناسیتحقيق آزاد

درس دکتری زبان‌شناسینظريه‌هاي نحوي

درس دکتری زبان‌شناسیرده‌شناسی زبان

درس کارشناسی‌ارشد آزفااصول و فنون آموزش مهارت‌های زبانی

درس کارشناسی‌ارشد آزفارویکردهای طراحی برنامه درسی و ارزیابی آموزشی

درس کارشناسی‌ارشد آزفانظريه‌هاي ارزشيابي و آزمون‌سازي‌وكاربرد آنهادرفارسی

درس کارشناسی‌ارشد آزفامسائل فراگيري/يادگيري زبان فارسي

درس کارشناسی‌ارشد آزفاساخت‌واژه در زبان فارسي

درس کارشناسی‌ارشد آزفازبان‌شناسی کاربردی

درس کارشناسی‌ارشد آزفارويكردهاي طراحي برنامه درسي و ارزيابي آموزشي

درس کارشناسی‌ارشد آزفاروان‌شناسي آموزش

درس کارشناسی‌ارشد آزفاتهيه و تدوين مواد درسی 1

درس کارشناسی‌ارشد آزفاتدريس عملي 1

درس کارشناسی‌ارشد آزفااصول و نظريه‌هاي آموزشي زبان دوم/خارجي

درس کارشناسی‌ارشد آزفااصول و نظريه‌هاي آموزش زبان خارجي 1

درس کارشناسی‌ارشد آزفااصول و فنون آموزش مهارت‌هاي زباني

درس کارشناسی‌ارشد آزفاآواشناسي و واج‌شناسي زبان فارسي

کارشناسی ارشد آزفاروش‌ها و رويكردهاي آموزش زبان دوم/خارجي

درس کارشناسی‌ارشد آزفاروش تحقيق در آموزش زبان

دکتری آزفامباحث نوين در آموزش مهارت‌هاي زبان فارسي

دکتری آزفابررسي و نقد منابع آموزشي زبان فارسي براي غيرفارسي‌زبانان

دکتری آزفابررسي و نقد اصول و نظريه‌هاي يادگيري و آموزش زبان دوم/خارجي

راهنمایی پایان نامه

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتریپایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری

آیا اماده پیوستن به رنگین کمان دانایی هستید؟

تماس با ما