دکتر مهین‌ناز میردهقان فراشاه

زیان‌شناسی کاربردی

اطلاعات تماس

تهران، ولنجک، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی، گروه زبان‌شناسی، طبقه سوم، اتاق 356، تلفن: 29905167 21 (98+) کد پستی: 1983969411

آیا اماده پیوستن به رنگین کمان دانایی هستید؟

تماس با ما