پروژه‌ها

پروژه‌های ملی و بین‌المللی

پروژه های ملی

وی تاکنون چندین طرح پژوهشی ملی و بین‌المللی را به انجام رسانده است. از 1385 تا 1392 به عنوان مدیر پروژه‌ی مشترک دانشگاه شهید بهشتی و موسسه فناوری ماساچوست، این طرح بین‌المللی را در 3 فاز در دانشگاه شهید بهشتی به انجام رسید. بر این مبنا و به دنبال آن طرحی ملی برای تولید محتوای الکترونیکی آموزش دانشگاهی برای ارائه به مخاطبین در داخل و خارج از کشور از طریق فضای سایبری اینترنت در سامانه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به مدیریت وی پیاده‌سازی شد. وی همچنین طرحی را در سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران به انجام رسانیده است.

آیا اماده پیوستن به رنگین کمان دانایی هستید؟

تماس با ما